Přihlásit se

Archeologický nález z doby neolitu u Slatiňan

Archeologický nález z doby neolitu u Slatiňan

Od listopadu roku 2018 probíhá rozsáhlý archeologický průzkum v trase budoucího obchvatu Chrudimi. Jak ukázaly dosavadní průzkumy Regionálního muzea v Chrudimi a Východočeského muzea v Pardubicích, vede tato 4,57 kilometru dlouhá stavba u Slatiňan přes několik významných archeologických nalezišť, o kterých před započetím odkryvů nikdo nevěděl.

„Velikým překvapením je objev několika sídlišť z období mladší doby kamenné – neolitu, která jsou umístěna na naprosto netypických polohách pro toto období. Z tohoto období pochází učebnicově dochované půdorysy tzv. dlouhých domů z období kultury s lineární keramikou, kultury s vypíchanou keramikou a kultury lengyelské, což je pro tuto oblast naprostá vzácnost,“ popisuje nálezy archeolog Regionálního muzea v Chrudimi Jan Musil. Poslední stavba tohoto druhu na Chrudimsku byla odkryta v roce 2013 na Masarykově náměstí v Chrudimi. Jednalo se ovšem o jeden jediný dům. Na archeologickém nalezišti u Slatiňan je takových domů zachyceno více než pět.

 

kostra

 

 

 

Kostrový pohřeb „skrčenec“ v sídlištním objektu. Únětická kultura (2300 – 1700 př. n. l.)

 

 

 

Nálezové spektrum doplňují objekty a sídlištní situace s dalších pravěkých období. „Našli jsme například skrčené hroby kultury únětické v sídlištních objektech nebo tři urnové hroby kultury lužických popelnicových polí z doby bronzové. Velmi zajímavý nález představuje i obydlí historicky dobře známých Keltů,“ dodává Tomáš Zavoral, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea. Archeologické odkryvy jsou ještě v počátcích, ale je již zřejmé, že na archeology tu číhá nejedno překvapení.

Podle Ivety Štočkové, mluvčí společnosti Eurovia, která průzkum zajišťuje, by mělo zkušební rýhování na čtyřapůlkilometrové trase skončit ještě v průběhu dubna. Plošné průzkumy míst, kde se staré předměty objevily, ale potrvají ještě několik měsíců. Původně měla terénní část průzkumu trvat do konce léta, to se ale možná nepodaří dodržet.

„Kvůli neočekávanému objevu výjimečného naleziště se termín dokončení prodlouží, nicméně předpoklad ukončení je v tomto roce,“ uvedla Štočková. Zpozdit by se pak mohlo i zahájení vlastní výstavby jihovýchodní části chrudimského obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo konkrétní termíny pro začátek stavebních prací, předpokládá ale, že se na obchvatu začne pracovat ještě letos. Hotový by pak měl být v roce 2021.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích

Zdroj: www.pardubicezive.eu

Zdroj: ČT24

Naposledy změněnoneděle, 14 duben 2019 18:15
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px