Přihlásit se

Zastupitelé odsouhlasili vzhled nové hřbitovní brány

Zastupitelé odsouhlasili vzhled nové hřbitovní brány

Jeden z bodů středečního zasedání zastupitelstva byla volba podoby nové hřbitovní brány. Nakonec se sešlo šest návrhů. S pěti byli seznámeni občané města při veřejném projednávání, šestý návrh vytvořil Ing. Jakub Kolouch na základě požadavků představitelů církve.

Zastupitel Mgr. Daniel Vychodil navrhl, aby volba probíhala dvoukolově. Tzn. v prvním kole budou všichni hlasovat o jednotlivých návrzích a do druhého kola postoupí dva návrhy, které obdržely nejvíce hlasů.

Hlasování proběhlo následovně:

Návrh č. 1 - Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Lukáš Pavlík a Ing. arch. Tomáš Med

Pro návrh nebyl nikdo, 15 zastupitelů bylo proti, 6 zastupitelů se zdrželo hlasování.

brna MED

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh č.2 - Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Vojtěch Janda a Ing. arch. Marie Chodúrová

Pro návrh hlasovali 2 zastupitelé, proti bylo 12, hlasování se zdrželo 7 zastupitelů.

brnaJanda Chodrov

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh č. 3 - Autoři architektonického návrhu: Petr Novotný, kamenosochař a restaurátor

Pro tento návrh hlasovalo všech 7 zastupitelů za Sedmu, proti návrhu hlasovalo 9 zastupitelů, 5 zastupitelů se zdrželo hlasování.

Důvody, proč se Sedma snažila prosadit tento návrh jsme již popsali ve dříve uveřejněných článcích: Dokončeme myšlenku architekta Schmoranze a dále v článku Argumenty ve prospěch návrhu...

brna Schmoranz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh č. 4 - Zpracovatel: Ing. Jakub Kolouch (jako občan)

Pro tento návrh nehlasoval nikdo, 6 zastupitelů bylo proti, 15 se zdrželo hlasování.

brna Kolouch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh č. 5 – Zpracovatel: Ing. Jakub Kolouch (jako zastupitel)

20 zastupitelů hlasovalo kladně, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování.

brnaKolouch2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh č. 6,  o kterém se hlasovalo, byl návrh z projektové dokumentace. Obrázek bohužel nemáme k dispozici. Hlasoval pro něj jeden zastupitel, 15 bylo proti, 5 se zdrželo hlasování.

Do druhého kola hlasování tedy postoupily návrhy č. 3 a č. 5. Pro návrh č.5 se kladně vyjádřilo 17 zastupitelů, stává se tedy návrhem vítězným.

Vzhledem k tomu, že po prvním kole bylo zřejmé, že Schmoranzův návrh nemá šanci projít, hlasovali zastupitelé Sedmy v druhém kole také pro návrh č.5.

Na návrh Sedmy zastupitelstvo ještě přijalo usnesení, ve kterém požadují návrh upravit po materiálové stránce tak, aby brána do dané lokality esteticky zapadla. Materiál typický pro zdejší kraj je pískovec. Proto by hlavice a patky sloupů měly být vyrobeny z pískovce, k patkám sloupů by měly být přidány pískovcové nákolníky. Třetí podmínkou je zachování dostatečné průjezdné šířky pro dodávková vozidla. Brána tak dostane historizující charakter a její podoba se zároveň přiblíží stávající brance, která bude zachována.

V tomto bodě byl také zmíněn již schválený přechod pro chodce naproti této bráně, který má již platné povolení, a mlatová pěšina podél hřbitovní zdi, po které by se obyvatelé za hřbitovem bezpečně dostali od přechodu ke svým domovům.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 28 červen 2019 07:28
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px