Přihlásit se

V mateřské školce vzniká přírodní zahrada

V mateřské školce vzniká přírodní zahrada

Moje děti už do školky nechodí, ale nejde si nevšimnout, že zahrada mateřské školky prochází velkými změnami a kolem budovy školky panuje čilý stavební ruch. Zeptala jsem se proto paní ředitelky Evy Tomiškové, která je ve funkci druhým školním rokem, co se to ve školce buduje a jaké má další plány.

Jaké změny probíhají venku na zahradě? Je vidět, že vzniká hodně nových herních prvků.

Naším cílem je vybudovat bezpečné hřiště. Za tímto účelem jsme díky investičnímu příspěvku od zřizovatele školy, tj. město Slatiňany pořídili v srpnu 2018 nové herní prvky: Loď Santa Maria, Pohyblivý chodník, Divoké kořeny. Tyto prvky jsou certifikované, splňují normy pro dětská hřiště a jsou z akátového dřeva.

santamaria

Dalším, neméně důležitým cílem, je pro nás vybudování přírodní zahrady, která nám umožní v dětech vzbuzovat více zájem o přírodu, pobyt venku, přirozený pohyb oproti pro dnešní dobu typickou hru na mobilních telefonech a tabletech. Vlastními silami jsme vybudovali okrasný záhon s jezírkem, ovocný záhon, velký hmyzí hotel.

broukovit

bludit

Ve spolupráci s rodiči jsme vytvořili pro děti bludiště, čtyři vyvýšené záhony, broukoviště, přírodní kuchyňku, osázeli jsme okolí brouzdaliště. Sponzorsky jsme získali nádobu na odchyt dešťové vody, díky které budeme děti vést k šetření s vodou a péči o rostliny. V létě zrealizujeme zastínění pískoviště, vytvoříme ohraničení kompostéru a z nevyužívaného pískoviště vytvoříme kameniště. Do budoucna plánujeme osázet část pozemku lučním kvítím, vytvořit hmatovou stezku, vytvořit pro děti různá zákoutí osázením okrasných dřevin a stromů, pořídit houpačky, didaktické venkovní tabule, lanovou pyramidu, bylinkovou spirálu. Velkým snem je pro nás vybudování přírodní učebny, tj. pergoly se stoly, abychom mohli aktivity ze třídy provádět na zahradě.

V současné době se buduje nová kanalizace. Jakým způsobem se Vám daří financovat tyto nákladné projekty?

Projekt kanalizace bylo nutno zrealizovat z důvodu havarijního stavu kanalizační přípojky. Jednou z příčin časté neprůchodnosti vedení byla absence lapače tuků z kuchyně.  Letos nás čeká ještě výměna plotu, nové nátěry oken a koberce ve dvou třídách. I když je mateřská škola příspěvkovou organizací a příspěvky od rodičů jsou použity na chod a rozvoj školy, z těchto peněz bychom všechny opravy a modernizaci vybavení MŠ nezaplatili. Realizace oprav se uskuteční díky finančnímu příspěvku od zřizovatele školy. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Zvětší se i kapacita školky nebo je stávající kapacita vyhovující? 

Aktuální kapacita školy je 137 dětí, které navštěvují celkem pět tříd. Kapacitu již není možné navýšit. Domnívám se však, že je aktuálně plně dostačující.

Co váš projekt Mašinka? Jak vznikl tento nápad na sbírku a jak si nyní stojíte?

Možná se to bude zdát někomu úsměvné, ale když jsem do školky nastoupila, nejkrásnějším místem pro mě na školní zahradě byly tři vzrostlé břízy u přední branky. Vždy, když jsem kolem nich procházela, viděla jsem u nich mašinku a zastávku U třech břízek. A protože rodiče často projevovali zájem o informaci, co se nakupuje ze získaných peněz za sběr hliníku a papíru, rozhodla jsem se, že vždy si do budoucna stanovíme cíl, co ze získaných peněz pořídíme. První rok jsme peníze použili na nákup Xylofonu z akátového dřeva, který je umístěn v zadní části zahrady. Druhý rok jsme se zaměřili na získání finančních příspěvků na zmíněnou mašinku. Zrealizovali jsme vánoční a velikonoční jarmark, sbírali jsme papír a hliník, oslovili jsme firmy. Aktuálně máme vybráno celkem 79.225,80 Kč. Cena mašinky je 85.700,- Kč. Její cena je dána materiálem, ze kterého je vytvořena (akátové dřevo),  velikostí (mašinka a dva vagonky) a certifikací prvku. Pořízení herních prvků  nejen na zadní ale i  přední zahradu umožní rozptýlení dětí z pěti tříd po celé ploše školní zahrady. Velice si vážíme podpory všech, kteří nám na mašinku přispěli, patří jim za to velký dík.

Týkají se změny jenom venkovních prostor školky nebo jaké změny se pod vaším vedením udály uvnitř školky?

V naší školce mám kolegy, kteří svoji práci vykonávají zodpovědně a s láskou. Troufám si říci, že ve školce panuje příjemná atmosféra, ve které se cítíme dobře nejen my dospělí, ale také děti. To, že školka funguje tak jak má, potvrdila i kontrola České školní inspekce, která nás navštívila v červnu 2018. Pár změn však proběhlo. Protože stavební dispozice školy neumožňují podávat stravu na třídách, dochází děti do jídelny. Od září 2018 jsme zajistili celodenní stravování nejmladších dětí na třídě a odpolední svačiny na všech třídách. Po personální stránce je toto zajištění velmi náročné, pro děti je to však velkým přínosem. Děti tak mohou po odpočinku vstávat dle osobní potřeby spánku. Tuto změnu děti pozitivně ohodnotily. Nově spolupracujeme s ekocentrem Paleta v Chrudimi, více jezdíme s dětmi na výlety. Co se týče materiálního zajištění, rozvedli jsme do všech tříd bezdrátové telefony pro zajištění komunikace učitelek s rodiči. Do třech tříd jsme dokoupili nábytek, všechny třídy nyní disponují dekoračními prvky, které jsou umístěné na zdi a slouží k rozvoji jemné motoriky dětí. Novinkou jsou také zvířátka, o která se staráme, a to o strašilky a šneky. Akvárium s rybičkami jsme doplnili o nové druhy. Podařilo se nám také ušetřit peníze, např. jsme získali internet a pevnou linku zdarma, změnili jsme banku s bezplatným vedením.

grafomotorika

Školku opouští předškolní děti. Máte naplněnou kapacitu na příští školní rok? 

K zápisu se dostavilo celkem 37 dětí. Pro kapacitu školy jsme museli odmítnout dvě děti, a to bez trvalého bydliště ve Slatiňanech. Také nás těší zájem rodičů, kteří byť mají školku v místě bydliště, přihlásili děti k nám, neboť se jim naše školka a školní vzdělávací program líbí.

Jak spolupracujete se školou?

Vždy před zápisem do ZŠ Slatiňany s dětmi navštěvujeme první třídu, družinu a školní jídelnu. Nejen, že si děti prohlédnou prostory školy, ale také poznávají mezi prvňáčky svoje kamarády ze školky a vidí, co se prvňáčci již naučili. Spolupracujeme i se ZUŠ ve Slatiňanech, která pro naše předškoláky připravuje přehlídku různých oborů.

Zaznamenala jsem i pochvalu od jedné paní učitelky z prvního stupně, která se týkala dobré připravenosti prvňáků co se např. samoobsluhy týká ... tkaničky, oblékání....

V předškolním vzdělávání se snažíme o to, aby čas prožitý v mateřské škole, byl pro děti nejen radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání, ale také aby se všestranně rozvíjeli a byli připraveni na vstup do ZŠ. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, klademe důraz na pravidelné provádění fonačních, artikulačních a dechových cvičení, které podporují u dětí správný rozvoj řeči. Za tímto účelem pořizujeme nejrůznější logopedické pomůcky, které nám v prevenci logopedických vad u dětí mohou pomoci, zároveň se paní učitelky v této oblasti neustále vzdělávají. Snažíme se vést děti k hudbě, proto je každá třída vybavena hudebními nástroji, jež umožňují u dětí podporovat rozvoj fantazie, rytmu, smyslu pro cit a hudbu. Také dětem zprostředkováváme nejrůznější setkání s hudebníky. Věnujeme se ochraně životního prostředí, zapojujeme děti do třídění odpadu a sběru druhotných surovin.  Děti se přirozenou metodou učí třídit odpady a tak získávají cenný životní návyk. Snažíme se u dětí podporovat vztah k přírodě, ke zvířatům. Uskutečňujeme výlety do přírody, spolupracujeme s Lesy ČR, starší děti jezdí do Ekocentra Paleta v Chrudimi. Ve třídě Motýlků se děti starají o rybičky, v ostatních třídách chováme strašilky a šneky. Starší děti mají možnost účastnit se vodních hrátek v Domě sociálních služeb ve Slatiňanech, kde mají k dispozici vyhřívaný rehabilitační bazén. Zábavnou formou se seznamují s vodou a zbavují strachu. Od září 2019 začneme s předškolními dětmi využívat aktivitu Metodu dobrého startu, která podporuje přípravu předškolních dětí na vstup do ZŠ. Do budoucna bychom rádi pořídili interaktivní tabuli, která zpestří nabídku vzdělávacích činností pro předškolní děti.

ebk

Děkuji paní ředitelce za rozhovor, na který si našla čas v hektickém závěru školního roku. Zároveň přejeme, ať se vám i nadále daří plnit sny dětem ze školky a dospělákům, ať se v ní dobře pracuje.

Naposledy změněnoúterý, 23 červenec 2019 10:55
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px