Logo
Vytisknout tuto stránku

Obyvatelé zachránili stromy, ale bude i chodník

Obyvatelé zachránili stromy, ale bude i chodník
V červnu jsme informovali o situaci na sídlišti ve Švermově ulici. Více v článku "Chodníky ano, ale bez kácení stromů"
Obyvatelé a spoluvlastníci nebyli lhostejní a nepřáli si kácení krásných vzrostlých javorů, které měly ustoupit výstavbě chodníku a bránili se peticí. Ta by sama o sobě nestačila. Museli zároveň využít zákonné možnosti a v červnu podali v územním řízení o povolení stavby chodníku námitky a připomínky ( celkem 31 podání). Zajímal nás další vývoj a tak nás spoluorganizátorka petice paní Olga Kopecká informovala, že se prozatím rýsuje kompromisní řešení. Rada města na svém červencovém zasedání přijala usnesení, ve kterém souhlasila, aby byl úsek chodníku před bytovými domy čp. 753 - 756  vypuštěn. V praxi to bude znamenat, že chodník bude z větší části vybudován od Bonetu až k vjezdu na parkoviště před domy čp. 753 - 754. V místech, kde jsou stromy se chodník stavět nebude. Dle slov paní Kopecké byla při řešení této situace důležitá podání v územním řízení, medializace celé věci a podpora pana Ivoše Mandyse jako zastupitele Sedmy.
Design © FABER VISUM. All Rights Reserved.