Přihlásit se

Nová okna škole sluší

Nová okna škole sluší

Hlavní budova Základní školy ve Slatiňanech vždy patřila k nejhezčím historickým stavbám ve městě. Stavbu školy totiž realizovali místní věhlasní stavitelé František Schmoranz a jeho syn Jan. Vyučování ve škole bylo zahájeno v říjnu roku 1885. Nová budova byla po dostavbě vysvěcena farářem Schreibrem, který ve své řeči uvedl, že škola je ozdobou obce, ale také věhlasným pomníkem vydávající pochvalné svědectví o svědomité práci a dovednosti stavitele Fr. Schmoranze.

Cílem současného vedení školy je, aby toto téměř 135 let staré prohlášení platilo i dnes. Podle slov ředitele školy Mgr. Ivo Mandyse je snahou rekonstruovat školu tak, aby se přiblížila svému původnímu vzhledu.

Nejde však jenom o estetické hledisko, ale jedná se o projekt uskutečňovaný v rámci akce Realizace úspor energie ZŠ Slatiňany. Po pečlivé analýze, kdy energetický specialista vypracoval podrobný energetický audit budovy, byla navržena úsporná opatření, které je nutné realizovat.

Ve škole o letních prázdninách započala výměna oken, která je již z větší části hotová. To se podařilo díky maximálnímu úsilí pracovníků dodavatelské firmy PROFISTAV Litomyšl, ale také díky zaměstnancům školy. Těm se podařilo třídy, kabinety, sborovnu a hlavní schodiště připravit tak, aby mohl být bez problémů zahájen nový školní rok.  

Pokračující práce v ostatních prostorách školy postupují podle harmonogramu, aby byla zajištěna bezpečnost žáků a nebyla narušena výuka.  Dokončení výměny oken je plánováno nejpozději na říjen letošního roku.

Jak uvedl pan ředitel: „Původní okna byla již za hranicí životnosti, manipulace s nimi byla nebezpečná a docházelo ke značným tepelným ztrátám.“ Jak se změnil vzhled školy po výměně oken je patrný z fotografií.

star okna

nov kolaNově osazovaná okna jsou plastová, z vnější strany v imitaci dřeva v odstínu mahagon, zevnitř bílá. Ve snaze navrátit škole původní „tvář“ bylo zvoleno členění oken, tak jak to bylo v roce 1885 navrženo a realizováno již zmiňovaným autorem projektu architektem Schmoranzem.  

Nová okna jsou momentálně nejviditelnější změnou na vzhledu školy. Byť se jedná o napodobeniny, tak je již nyní patrné, že nová okna škole sluší a vrátila jí důstojnost.

Významnou výhodou nových oken je také snížení hlučnosti ve třídách, které mají okna směrem k velmi rušné hlavní silnici. Pro zajištění kvality vzduchu a sledování koncentrace škodlivého oxidu uhličitého, budou ve třídách instalovány indikátory, které upozorní na nutnost větrání místnosti. 

Po ukončení topné sezóny v roce 2020 bude následovat rekonstrukce dosluhující plynové kotelny, která je atypicky umístěná v podkroví budovy. Budou instalovány moderní kotle s vysokou účinností doplněné systémem měření a regulace.

Ředitel školy vyzdvihuje ekologický aspekt: „Od uvedených opatření si slibujeme snížení spotřeby energie o cca 25% a zlepšení tepelného komfortu v zimních i letních měsících. Projekt současně zapadá do koncepce globálních ekologických cílů – snížením spotřeby neobnovitelných paliv (zemního plynu) dojde nejen k úspoře veřejných peněz, ale současně i ke 20 % snížení množství produkovaného oxidu uhličitého, skleníkového plynu, který je nejvíce zodpovědný za probíhající klimatickou změnu.“

Investorem celé akce je Město Slatiňany, přičemž celkové náklady budou cca 7,6 mil. Kč. Na rekonstrukci byla také podána žádost o dotaci z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, která by měla pokrýt 40% způsobilých výdajů.  

„Celému projektu předcházela náročná příprava, která byla zahájena v prosinci 2018. Také následná realizace je výsledkem velmi dobré práce projektového týmu, jehož členové - projektanti, dotační manažer, stavbyvedoucí a technický dozor -  jsou nejen profesionálové, ale jsou také vzájemně maximálně vstřícní“ oceňuje dobrou spolupráci na náročném projektu Mgr. Ivo Mandys i projektová manažerka RNDr. Jitka Dosoudilová.

Přejeme škole, aby se dočkala také nové fasády, kterou by si jistě zasloužila, aby i v budoucnu platilo, že: ŠKOLA JE OZDOBOU OBCE.

 

 

 

Zdroj úvodní pasáže o historii školy: Ozvěny Slatiňan, únor 2017, článek Základní škola si připomněla130 let existence nové budovy, autor Ing. Milan Vorel

 

Naposledy změněnopondělí, 09 září 2019 15:38
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px