Přihlásit se

Kabeláčův mlýn jako nový kulturní dům

Kabeláčův mlýn jako nový kulturní dům

Že Slatiňanům chybí důstojný kulturní dům není sporu. Máme Sokolovnu, která je primárně určena k jiným než kulturním akcím a navíc patří Sokolům, a pak je tu Společenský dům s kapacitou asi 70 lidí (při stolové úpravě), což je pro mnohé akce nedostatečné, chybí šatny, dovnitř proniká hluk z venku, uprostřed sálu stojí sloup, který výrazně snižuje kapacitu, no zkrátka není to důstojný kulturní stánek, i když zaplaťpánbu za něj.

Nyní svítá Slatiňákům naděje, že se dočkají moderního kulturního domu, jelikož se (snad) bude rekonstruovat již léta pustnoucí Kabeláčům mlýn kdysi ohyzdně dostavěn do dnešní podoby. Všechny architektonické návrhy vypadají pěkně, některé dokonce velmi pěkně. Alespoň zvenku. Jak to bude vypadat uvnitř a hlavně jak to bude funkční, to se ukáže.  Dovoluji si přednést několik poznámek a nápadů. Nevěřím, že je na ně pozdě. Nejde o žádné stavební záležitosti, jsou to spíše vnitřní detaily. A vždy se dá, pokud je vůle a pokud nejde o nějakou zásadní stavební záležitost, na projektu něco trochu upravit. Případné námitky, že se s tím v této fázi (dávno před zahájením rekonstrukce) už nedá nic dělat, samozřejmě nelze brát vážně.

Tak předně, čemu by měl KD sloužit. Mělo by tam bez problémů jít pořádat divadelní představení, taneční vystoupení, přednášky, promítání filmů, koncerty, besedy, výstavy, plesy apod. Z toho plyne několik nezbytností. Sál musí být dostatečně velký a musí mít vyvýšené podium, avšak nižší než je Sokolovně.  Avšak je třeba počítat i s tím, že některé akce budou spíše klubové, komorní a přijde třeba 20 nebo 30 diváků. Když budou sedět ve velkém sále, budou tam ztracení a velké prázdné prostory kolem budou působit nepříjemně. Z toho plyne, že velký sál by měl jít rozdělit zatahovací stěnou, nebo ještě lépe dvěma, aby se s počtem míst dalo operativně pracovat i těsně před začátkem pořadu podle počtu lidí. Ideální by bylo, kdyby tam byla i jakási klubovna, kde by mohly probíhat třeba autorská čtení, besedy, schůzky či menší hudební recitály.

Pochopitelně musí jít udělat jak stolová (kavárenská) úprava, tak i klasické řady jako v kině.

O tom, že tam musí být šatny se vším, co v nich má být (WC, sprcha, zrcadla …) snad není třeba mluvit, s tím jistě všichni architekti počítali. Ideální by bylo, kdyby pánská a dámská šatna byly spojeny dveřmi, aby se účinkující muži a ženy mohli před vystoupením domlouvat, popř. si ještě něco zkusit.

Rovněž asi není třeba zdůrazňovat osvětlení a ozvučení.

Předpokládám, že nezbytnou součástí každého moderního kulturního zařízení je i nějaká kavárnička. Ta by sloužila k posezení i k přípravě kávy a jiného občerstvení třeba při Laskavých večer, vernisážích, ale i jiných akcích. V kavárně na chodbách, případně i na schodišti by měly jít pořádat výstavy obrazů, keramiky apod. To znamená, nějaké lišty na zavěšení obrazů a police na výrobky z keramiky.

A pak ještě jedna záležitost nekulturní, avšak nezbytná. KD jistě bude mít svého správce. Ten by asi měl být i dramaturgem a musí mít nezbytné zázemí. Nejen kancelář, ale i nějakou dílničku s ponkem, svěrákem a potřebným nářadím. A pochopitelně tam musí být i nějaké skladovací prostory, ale i to je snad samozřejmost.

Moc bych přál všem lidem ze Slatiňan a okolí, aby si co nejdříve mohli užít hodnotný kulturní zážitek v nových, moderních, krásných a plně funkčních prostorech Kabeláčova mlýna. Sám bych se toho rád dožil.

 

Naposledy změněnoúterý, 20 srpen 2019 14:52
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px