Přihlásit se

Prezentace návrhů nové hřbitovní brány neměla velkou účast veřejnosti

Prezentace návrhů nové hřbitovní brány neměla velkou účast veřejnosti

V pondělí 8. dubna 2019 se od 16. hodiny konala na Městském úřadě ve Slatiňanech prezentace projektů nové hřbitovní brány. Přesto, že se prezentace mohla zúčastnit široká veřejnost, bylo přítomno včetně autorů projektů méně než 25 lidí.

Jako první byl představen návrh dle Schmoranzova historického projektu. Znovuoživení projektu zajišťuje architekt Petr Novotný, který se prezentace nemohl zúčastnit. Projekt představil Jaroslav Bušta. Jako plus bylo zmíněno využití tradičního materiálu – pískovce. Zároveň mnozí chápou stavbu brány dle tohoto návrhu, jako poctu Schmoranzovi st. Na druhé straně brána působí dosti monumentálním dojmem a z představených projektů je jeho cena nejvyšší.

Druhým představeným návrhem byl projekt kanceláře Med Pavlík architekti. Na rozdíl od prvního představeného jde o zcela moderní pojetí betonové monolitické nebo prefabrikované konstrukce. Životnost stavby byla odhadnuta zhruba na 70-80 let. Stavba působí lehce, ale možná až příliš moderně pro zasazení mezi dvě zdi, které již něco na první pohled pamatují.

Třetí návrh přednesl pan Jakub Kolouch. Materiál na stavbu brány je zamýšlen z pálených či lícových cihel. Má symbolizovat koňskou podkovu, kovaná brána má pak symbolizovat záři (jako symbol vstupu na nebesa). Návrh neprojektoval stavař či architekt, jeho stavební proveditelnost je ale dle informace pana Kolouch ověřena. Brána působí možná až příliš vysokým dojmem v poměru s její šířkou.

Čtvrtý návrh představil Vojtěch Janda jako společný projekt, na kterém spolupracuje společně s Marií Chodúrovou. Stejně jako v předchozím případě jde o návrh stavby z cihelného zdiva. Na rozdíl od návrhu předchozího je stavba masivnější. Členění mírně připomíná původní Schmoranzův návrh – hlavní brána a dvě postranní zaslepené branky.

Každý z představených projektů má něco, čím je výjimečný. Nikdy nebude mezi obyvateli Slatiňan panovat shoda ani výrazná převaha jednoho projektu. Předpokládám, že toto téma ještě vzbudí mnoho emocí, ale vzhledem k nezájmu obyvatel to bude zřejmě až ve chvíli, kdy bude brána stát nebo obyvatelé zjistí její konečnou cenu (ať bude jakákoliv). Do té doby bude většina dělat mrtvého brouka.

Na nadcházejícím zastupitelstvu města, které se koná ve středu 10. 4. 2019 od 16. hodiny, bude jistě toto téma dotčeno v rámci diskuse, ale předpokládám, že by nemělo padnout žádné zásadní rozhodnutí, jelikož není samostatným bodem jednání. A také proto, že pozemek, kde má brána stát, není v majetku města. Má pak vůbec v tuto chvíli smysl vést zapálené diskuse? Ve středu se jistě dozvíme více.

Naposledy změněnoúterý, 09 duben 2019 16:02
Parse error in downloaded data
Banner 468 x 60 px